Meer informatie over Yin Yoga

Er zijn verschillende yogastijlen. Om het grootste verschil tussen de verschillende vormen te begrijpen maak ik een uitstapje naar het Yin/Yang-principe. Yin/Yang een van de bekendste Chinese symbolen.

Yin en Yang

De witte helft van de cirkel staat voor Yang en de zwarte helft is Yin. Daarnaast bevatten beide elementen een deel van elkaar. Het symbool staat voor vrouwelijk en mannelijk, het universum en moeder aarde, balans en harmonie, stil en dynamisch, langzaam en snel, koud en warm. Yin staat altijd ten opzichte van Yang en vice versa. Deze elementen zijn gelijk aan elkaar, onlosmakelijk verbonden en kunnen niet zonder elkaar bestaan.

Yang yogastijlen zijn ritmisch en dynamisch. Dit zijn actieve yogastijlen die voornamelijk zijn gericht op de beweging van de spieren. De nadruk ligt op het rekken/versterken van spieren en het stimuleren van levensenergie.

Yin yogastijlen zijn statisch en langzaam. Deze stijlen zijn gericht op ontspanning van de spieren. De nadruk ligt op het stimuleren/ontspannen van het bindweefsel en het opheffen van energetische blokkades. De yin- en yang yogavormen zijn complementair aan elkaar en bieden de basis voor een mooie balans.

~ Zonder Yin geen Yang en zonder Yang geen Yin ~

Yin yoga

In yin yoga zijn de houdingen gericht op het stimuleren van het bindweefsel en het ontspannen van de spieren. Bindweefsel is plastisch en plastisch weefsel is stug. Daarom blijf je langer in de houding. Dit mobiliseert, hydrateert, verlengt en ontspant het bindweefsel(in de spieren). Daarnaast wordt de stroom van levensenergie bevordert en eventuele energetische blokkades worden opgeruimd.

In de houding mag je je mentale en emotionele weerstand open en zonder oordeel te observeren. Zo wordt je je bewust van het moment,  jezelf en dan mag je dat wat niet meer met je resoneert loslaten. Zo ontstaat er meer ruimte voor wie je van nature bent.

Waarom yin yoga?

Je wilt fysiek, mentaal en energetisch de verbinding met jezelf observeren en verdiepen. Of je wilt je bindweefsel en spierweefsel mobiliseren , hydrateren, verlengen en ontspannen. 

In de houding pel je op jouw tempo laag voor laag jezelf af door je weerstandgrens op te zoeken en deze te verleggen. Daarbij kan je ongemakken en blokkades tegenkomen. Tijdens de les wordt je uitgenodigd om dit los te laten. Er ontstaat een diepere verbinding met jezelf. Je leert om geduld en acceptatie te kweken, terwijl je mild voor jezelf blijft en je eigen grenzen respecteert. Dit kan ook positief doorwerken op andere vlakken in je leven.

Resoneert bovenstaande met je en wil je met jezelf aan de slag, boek dan hier een proefles.

20

15

5